فارسی

درس هشتم: در سایه‌سار نخل ولایت

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,238 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شعرخوانی: بوی گل و ریحان

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,848 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم: جمال و کمال

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,310 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گنج حکمت: حقه راز

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,766 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم: مهر و وفا

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,971 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روان‌خوانی: پیرمرد چشم ما بود

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,575 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم: کلاس نقاشی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,666 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گنج حکمت: گرگ و سگ

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,540 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم: سفر به بصره

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,500 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روان‌خوانی: خسرو

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,887 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد