علوم

به‌موقع خوابیدن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
303 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بازیافت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
296 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

وسایل شخصی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
233 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش عبور از خیابان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
276 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آلودگی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
244 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم کوچک‌تر و بزرگ‌تر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
219 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با محل زندگی حیوانات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
369 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با خوراکی‌های مفید و غیر مفید

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
143 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با خوراک حیوانات 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
184 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با خوراک حیوانات 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
332 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد