علوم

علوم سوم راهنمایی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

علوم دوم راهنمایی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

علوم اول راهنمایی

نوع رسانه: پیوند
ارتباط با کتاب درسی: 

آینه ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت

کاربرد عدسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
272 کیلو بایت

امواج صوتی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
65 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طول موج

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت

نیروی مقاوم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
120 کیلو بایت

قرقره ثابت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
111 کیلو بایت

انتقال کرم به روده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
250 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد