تغییر رنگ

ایجاد تغییر شیمیایی به وسیله رنگ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
91 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییر شیمیایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد