تغییر شیمیایی

تغییرات مواد (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,380 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییر شیمیایی و فیزیکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
379 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییر شیمیایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
54 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ایجاد تغییر شیمیایی به وسیله رنگ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
91 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد