ولتاژ

رابطه فرکانس و تولید ولتاژ مستقیم در موتور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نحوه تولید ولتاژ یکسو شده در موتور جریان مستقیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
88 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم تولید ولتاژ مستقیم در موتور DC

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
64 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ولتاژ در مدار موازی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
77 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روابط بین ولتاژ، جریان و مقاومت در قانون اهم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
97 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد