عربی نهم

درس هفتم (التمرین الثانی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,978 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (التمرین الاول)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,326 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (فن ترجمه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,835 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (بدانیم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,045 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (ترکیب وصفی و اضافی)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,933 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (درستی یا نادرستی جمله‌ها)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,681 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (ثمره الجد)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,386 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم (المعجم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,833 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (کنز الحکمه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,610 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم (التمرین الرابع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,581 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد