کارگاه مکانیک عمومی

عملکرد یک شیر رفت و برگشت هیدرولیکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
83 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عملکرد شیر 4 حالته نیوماتیکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
177 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عملکرد یک شیر سه راهه هیدرولیکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
75 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسم نمودار فشار - حجم و فشار - زمان در موتورهای 4 زمانه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
165 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پمپ تیغه‌ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
156 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پمپ پره‌ای (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
150 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پمپ پره‌ای (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
156 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد