موتورهای 4 زمانه

رسم نمودار فشار - حجم و فشار - زمان در موتورهای 4 زمانه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
165 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد