فیزیک 3

1- حرکت بار در میدان مغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
88 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حرکت بار در میدان الکتریکی و مغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
73 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چرخه کارنو

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

توان مصرفی مقاومت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
94 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مسیر بار مثبت چرخان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
145 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گذر یک جسم باردار مثبت از سه آهنربای اشتون گلاخ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
150 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تئوری یانگ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تئوری گاوس در فضا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
116 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تئوریه اولیه موتورهای الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
89 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ترانسفورماتور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
65 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد