قرآن اول ابتدایی

شعر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
312 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره لقمان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,037 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شعر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
829 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره حمد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5,584 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

لوحه 8

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,609 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

داستان مهربان‌ترین معلم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
508 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش سوره ناس

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4,405 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شعر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,084 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره عصر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,129 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

داستان پدربزرگ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,065 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد