داستان

داستان امام حسین(ع)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,189 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

داستان کودکی حضرت موسی(ع)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
8,178 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

داستان پیامبران خدا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4,345 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

داستان کلاس قرآن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,378 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

لوحه 8

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,609 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

داستان پدربزرگ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,065 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

داستان نان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
148 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد