قرآن اول ابتدایی

سوره نصر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,036 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

داستان کودکی حضرت موسی(ع)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
8,178 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

داستان پیامبران خدا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4,345 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره فتح

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
266 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شعر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,090 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره فلق

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,567 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مشدد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
114 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

داستان کلاس قرآن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,378 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره طه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
967 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شعر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
232 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد