آموزش قرآن

سوره نصر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,036 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره فتح

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
266 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره فلق

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,567 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره طه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
967 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره لقمان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,037 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره حمد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5,584 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش سوره ناس

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4,405 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره عصر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,129 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره اسراء

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
467 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سوره کوثر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,393 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد