انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
Mux 2-1 66 کیلو بایت SWF 903
آب آشامیدنی 271 کیلو بایت SWF 1,285
آب از لوله بیرون نیامد 491 کیلو بایت SWF 839
آب و فواید آن 1,715 کیلو بایت SWF 2,048
آخرین یاور آفتاب 538 کیلو بایت SWF 916
آداب طعام خوردن 122 کیلو بایت SWF 1,336
آداب نیکان 7,669 کیلو بایت SWF 545
آرامگاه فردوسی 417 کیلو بایت SWF 1,062
آرش کمانگیر 4,141 کیلو بایت SWF 841
آزادگی 1,802 کیلو بایت SWF 582
آزمایش بستن مدار 153 کیلو بایت SWF 1,231
آزمایش تولید صدا 381 کیلو بایت SWF 1,906
آزمایش خاک 184 کیلو بایت SWF 2,432
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 9,888
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,083
آزمایش فارادی 91 کیلو بایت SWF 6,545
آزمایش فرانکلین 68 کیلو بایت SWF 4,493
آزمایش نفوذ مولکولی در سطح میکرومولکولی 60 کیلو بایت SWF 1,002
آزمایش کنید (حل شدن آمونیوم نیترات در آب) 137 کیلو بایت SWF 3,223
آزمایش کنید (مشاهده گرمای آزاد شده بر اثر حل شدن کلسیم کلرید بی آب در آب) 142 کیلو بایت SWF 2,847

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد