انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
مخرج مشترک 1,813 کیلو بایت SWF 3,625
دسته‌بندی و شمارش اعداد 506 کیلو بایت SWF 3,622
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,617
عبارت جبری 146 کیلو بایت SWF 3,599
دسته‌بندی و ارزش مکانی 217 کیلو بایت SWF 3,577
دیاگرام گسترده آرمیچر مولد چهار قطب 12 شیار حلقوی ساده 117 کیلو بایت SWF 3,569
آزمایش کنید (حل شدن آمونیوم نیترات در آب) 137 کیلو بایت SWF 3,565
تلاوت آیات 96 تا 103 سوره یوسف 415 کیلو بایت SWF 3,544
فلز و نافلز 211 کیلو بایت SWF 3,538
تقسیم کسر بر کسر با مخرج نامساوی 444 کیلو بایت SWF 3,535
معرفی اعداد 198 کیلو بایت SWF 3,532
تلاوت آیات 87 تا 95 سوره یوسف 372 کیلو بایت SWF 3,532
دسته‌بندی و شمارش اعداد 304 کیلو بایت SWF 3,522
حرکت وضعی و انتقالی زمین 313 کیلو بایت SWF 3,522
سرگرمی (2) 42 کیلو بایت SWF 3,497
تلاوت آیات 64 تا 69 سوره یوسف 403 کیلو بایت SWF 3,481
انواع سنگ‌ها 244 کیلو بایت SWF 3,477
چرخه قانون اهم 77 کیلو بایت SWF 3,476
موارد استفاده از هوا 991 کیلو بایت SWF 3,475
نقشه مناطق زلزله‌خیز دنیا 102 کیلو بایت SWF 3,458

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد