انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس دوم (سؤال 6) 167 کیلو بایت SWF 627
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 4 35 کیلو بایت SWF 627
سؤالات درس سفر شکفتن (1) 61 کیلو بایت SWF 628
درس چهارم (question 4) 187 کیلو بایت SWF 629
درس دوم (سؤال 3) 198 کیلو بایت SWF 629
درس هفتم (سؤال 4) 175 کیلو بایت SWF 629
اهداف فصل اول فارسی هشتم 17 کیلو بایت SWF 629
سؤالات درس ادبیات انقلاب (1) 161 کیلو بایت SWF 629
سؤالات درس پرنده آزادی (4) 83 کیلو بایت SWF 629
درس اول، جلسه سوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 629
درس چهارم (question 7) 60 کیلو بایت SWF 630
سؤالات درس پیش از این‌ها (2) 64 کیلو بایت SWF 630
سؤالات درس پرنده آزادی (1) 161 کیلو بایت SWF 630
درس پنجم (my appearace) 2,948 کیلو بایت SWF 631
درس اول (سؤال 15) 122 کیلو بایت SWF 631
درس چهارم (سؤال 9) 198 کیلو بایت SWF 631
درس سوم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 631
درس چهارم (سؤال 4) 229 کیلو بایت SWF 632
درس دوم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 41 41 کیلو بایت SWF 632
درس سوم (سؤال 5) 345 کیلو بایت SWF 633

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد