انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس چهارم (question 7) 60 کیلو بایت SWF 706
درس دوم (question 6) 50 کیلو بایت SWF 707
درس هشتم (سؤال 7) 187 کیلو بایت SWF 707
سؤالات درس یاد حسین(ع) (4) 84 کیلو بایت SWF 707
درس دوم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 41 41 کیلو بایت SWF 707
درس سوم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 707
درس سوم (سؤال 1) 1,279 کیلو بایت SWF 708
سؤالات درس راه نیک‌بختی (4) 85 کیلو بایت SWF 708
گریه امیر 2,048 کیلو بایت SWF 708
درس اول (سؤال 9) 203 کیلو بایت SWF 709
درس ششم (سؤال 4) 417 کیلو بایت SWF 709
سؤالات درس سفر شکفتن (5) 190 کیلو بایت SWF 709
سؤالات درس یاد حسین(ع) (1) 54 کیلو بایت SWF 709
درس اول، جلسه سوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 709
درس چهارم (question 4) 187 کیلو بایت SWF 710
درس سوم (question 4) 66 کیلو بایت SWF 710
درس پنجم (question 1) 46 کیلو بایت SWF 712
درس اول (سؤال 6) 324 کیلو بایت SWF 712
سؤالات درس سفر شکفتن (1) 61 کیلو بایت SWF 712
درس چهارم (question 5) 30 کیلو بایت SWF 713

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد