انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
Mux 2-1 66 کیلو بایت SWF 741
آب آشامیدنی 271 کیلو بایت SWF 1,130
آب از لوله بیرون نیامد 491 کیلو بایت SWF 702
آب و فواید آن 1,715 کیلو بایت SWF 1,679
آخرین یاور آفتاب 538 کیلو بایت SWF 755
آداب طعام خوردن 122 کیلو بایت SWF 1,109
آداب نیکان 7,669 کیلو بایت SWF 417
آرامگاه فردوسی 417 کیلو بایت SWF 908
آرش کمانگیر 4,141 کیلو بایت SWF 650
آزادگی 1,802 کیلو بایت SWF 453
آزمایش بستن مدار 153 کیلو بایت SWF 1,039
آزمایش تولید صدا 381 کیلو بایت SWF 1,559
آزمایش خاک 184 کیلو بایت SWF 2,089
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 9,694
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,856
آزمایش فارادی 91 کیلو بایت SWF 6,351
آزمایش فرانکلین 68 کیلو بایت SWF 4,265
آزمایش نفوذ مولکولی در سطح میکرومولکولی 60 کیلو بایت SWF 837
آزمایش کنید (حل شدن آمونیوم نیترات در آب) 137 کیلو بایت SWF 2,880
آزمایش کنید (مشاهده گرمای آزاد شده بر اثر حل شدن کلسیم کلرید بی آب در آب) 142 کیلو بایت SWF 2,660

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد