انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
Mux 2-1 66 کیلو بایت SWF 1,032
آب آشامیدنی 271 کیلو بایت SWF 1,434
آب از لوله بیرون نیامد 491 کیلو بایت SWF 995
آب و فواید آن 1,715 کیلو بایت SWF 2,189
آخرین یاور آفتاب 538 کیلو بایت SWF 1,111
آداب طعام خوردن 122 کیلو بایت SWF 1,502
آداب نیکان 7,669 کیلو بایت SWF 643
آرامگاه فردوسی 417 کیلو بایت SWF 1,219
آرش کمانگیر 4,141 کیلو بایت SWF 986
آزادگی 1,802 کیلو بایت SWF 718
آزمایش بستن مدار 153 کیلو بایت SWF 1,351
آزمایش تولید صدا 381 کیلو بایت SWF 2,094
آزمایش خاک 184 کیلو بایت SWF 2,622
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 10,048
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,283
آزمایش فارادی 91 کیلو بایت SWF 6,708
آزمایش فرانکلین 68 کیلو بایت SWF 4,655
آزمایش نفوذ مولکولی در سطح میکرومولکولی 60 کیلو بایت SWF 1,131
آزمایش کنید (حل شدن آمونیوم نیترات در آب) 137 کیلو بایت SWF 3,363
آزمایش کنید (مشاهده گرمای آزاد شده بر اثر حل شدن کلسیم کلرید بی آب در آب) 142 کیلو بایت SWF 3,023

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد