انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
Mux 2-1 66 کیلو بایت SWF 1,223
آب آشامیدنی 271 کیلو بایت SWF 1,748
آب از لوله بیرون نیامد 491 کیلو بایت SWF 1,361
آب و فواید آن 1,715 کیلو بایت SWF 2,538
آخرین یاور آفتاب 538 کیلو بایت SWF 1,428
آداب طعام خوردن 122 کیلو بایت SWF 1,877
آداب نیکان 7,669 کیلو بایت SWF 836
آرامگاه فردوسی 417 کیلو بایت SWF 1,552
آرش کمانگیر 4,141 کیلو بایت SWF 1,222
آزادگی 1,802 کیلو بایت SWF 868
آزمایش بستن مدار 153 کیلو بایت SWF 1,601
آزمایش تولید صدا 381 کیلو بایت SWF 2,330
آزمایش خاک 184 کیلو بایت SWF 2,914
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 10,386
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,620
آزمایش فارادی 91 کیلو بایت SWF 7,104
آزمایش فرانکلین 68 کیلو بایت SWF 5,004
آزمایش نفوذ مولکولی در سطح میکرومولکولی 60 کیلو بایت SWF 1,412
آزمایش کنید (حل شدن آمونیوم نیترات در آب) 137 کیلو بایت SWF 3,662
آزمایش کنید (مشاهده گرمای آزاد شده بر اثر حل شدن کلسیم کلرید بی آب در آب) 142 کیلو بایت SWF 3,370

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد