انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
Mux 2-1 66 کیلو بایت SWF 783
آب آشامیدنی 271 کیلو بایت SWF 1,166
آب از لوله بیرون نیامد 491 کیلو بایت SWF 729
آب و فواید آن 1,715 کیلو بایت SWF 1,731
آخرین یاور آفتاب 538 کیلو بایت SWF 794
آداب طعام خوردن 122 کیلو بایت SWF 1,152
آداب نیکان 7,669 کیلو بایت SWF 454
آرامگاه فردوسی 417 کیلو بایت SWF 936
آرش کمانگیر 4,141 کیلو بایت SWF 694
آزادگی 1,802 کیلو بایت SWF 492
آزمایش بستن مدار 153 کیلو بایت SWF 1,112
آزمایش تولید صدا 381 کیلو بایت SWF 1,616
آزمایش خاک 184 کیلو بایت SWF 2,198
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 9,754
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 10,910
آزمایش فارادی 91 کیلو بایت SWF 6,409
آزمایش فرانکلین 68 کیلو بایت SWF 4,321
آزمایش نفوذ مولکولی در سطح میکرومولکولی 60 کیلو بایت SWF 884
آزمایش کنید (حل شدن آمونیوم نیترات در آب) 137 کیلو بایت SWF 2,979
آزمایش کنید (مشاهده گرمای آزاد شده بر اثر حل شدن کلسیم کلرید بی آب در آب) 142 کیلو بایت SWF 2,712

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد