انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
Mux 2-1 66 کیلو بایت SWF 1,075
آب آشامیدنی 271 کیلو بایت SWF 1,536
آب از لوله بیرون نیامد 491 کیلو بایت SWF 1,158
آب و فواید آن 1,715 کیلو بایت SWF 2,275
آخرین یاور آفتاب 538 کیلو بایت SWF 1,221
آداب طعام خوردن 122 کیلو بایت SWF 1,604
آداب نیکان 7,669 کیلو بایت SWF 685
آرامگاه فردوسی 417 کیلو بایت SWF 1,278
آرش کمانگیر 4,141 کیلو بایت SWF 1,040
آزادگی 1,802 کیلو بایت SWF 755
آزمایش بستن مدار 153 کیلو بایت SWF 1,414
آزمایش تولید صدا 381 کیلو بایت SWF 2,146
آزمایش خاک 184 کیلو بایت SWF 2,697
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 10,154
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,352
آزمایش فارادی 91 کیلو بایت SWF 6,794
آزمایش فرانکلین 68 کیلو بایت SWF 4,729
آزمایش نفوذ مولکولی در سطح میکرومولکولی 60 کیلو بایت SWF 1,205
آزمایش کنید (حل شدن آمونیوم نیترات در آب) 137 کیلو بایت SWF 3,413
آزمایش کنید (مشاهده گرمای آزاد شده بر اثر حل شدن کلسیم کلرید بی آب در آب) 142 کیلو بایت SWF 3,141

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد