انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم 14 کیلو بایت SWF 4,118
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,865
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,639
اشکال هندسی (1) 14 کیلو بایت SWF 1,072
چیستان (1) 14 کیلو بایت SWF 1,175
چیستان (2) 14 کیلو بایت SWF 1,191
جدول ارزش مکانی (4) 14 کیلو بایت SWF 1,439
جمع 14 کیلو بایت SWF 1,773
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 935
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 3,924
اشکال هندسی (2) 15 کیلو بایت SWF 1,173
سودوکو (2) 15 کیلو بایت SWF 1,060
اهداف فصل چهارم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 906
اهداف فصل هفتم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 1,109
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 716
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 756
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 808
درس چهاردهم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 882
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 902
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی 16 کیلو بایت SWF 3,813

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد