انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم 14 کیلو بایت SWF 4,039
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,754
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,540
اشکال هندسی (1) 14 کیلو بایت SWF 1,001
چیستان (1) 14 کیلو بایت SWF 1,121
چیستان (2) 14 کیلو بایت SWF 1,129
جدول ارزش مکانی (4) 14 کیلو بایت SWF 1,364
جمع 14 کیلو بایت SWF 1,682
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 877
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 3,758
اشکال هندسی (2) 15 کیلو بایت SWF 1,091
سودوکو (2) 15 کیلو بایت SWF 992
اهداف فصل چهارم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 832
اهداف فصل هفتم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 1,022
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 675
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 713
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 754
درس چهاردهم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 826
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 849
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی 16 کیلو بایت SWF 3,728

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد