انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم 14 کیلو بایت SWF 3,971
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,689
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,469
اشکال هندسی (1) 14 کیلو بایت SWF 950
چیستان (1) 14 کیلو بایت SWF 971
چیستان (2) 14 کیلو بایت SWF 1,083
جدول ارزش مکانی (4) 14 کیلو بایت SWF 1,310
جمع 14 کیلو بایت SWF 1,599
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 818
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 3,690
اشکال هندسی (2) 15 کیلو بایت SWF 1,007
سودوکو (2) 15 کیلو بایت SWF 949
اهداف فصل چهارم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 776
اهداف فصل هفتم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 907
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 639
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 671
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 708
درس چهاردهم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 779
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 801
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی 16 کیلو بایت SWF 3,649

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد