انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تعیین جهت میدان مغناطیسی اطراف سیم 14 کیلو بایت SWF 3,621
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 8,266
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,148
اشکال هندسی (1) 14 کیلو بایت SWF 711
چیستان (1) 14 کیلو بایت SWF 654
چیستان (2) 14 کیلو بایت SWF 837
جدول ارزش مکانی (4) 14 کیلو بایت SWF 924
جمع 14 کیلو بایت SWF 1,124
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 496
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 3,336
اشکال هندسی (2) 15 کیلو بایت SWF 696
سودوکو (2) 15 کیلو بایت SWF 696
اهداف فصل چهارم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 456
اهداف فصل هفتم فارسی پایه هشتم 15 کیلو بایت SWF 598
درس دوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 412
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 417
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 430
درس چهاردهم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 438
درس اول، جلسه اول، سوره بقره، آیه 121 15 کیلو بایت SWF 505
نیروی دافعه و جاذبه بین دو سیم الکتریکی 16 کیلو بایت SWF 3,223

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد