انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تجزیه نور توسط منشور 59 کیلو بایت SWF 10,260
شکست نور 31 کیلو بایت SWF 9,685
بازتاب نور 55 کیلو بایت SWF 11,106
تشکیل سایه 71 کیلو بایت SWF 13,571
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 10,989
کاربرد عدسی وآینه ها 148 کیلو بایت SWF 24,185
موج الکترومغناطیسی 74 کیلو بایت SWF 11,084
پرتو اشیاء 74 کیلو بایت SWF 7,929
حل شدن 74 کیلو بایت SWF 13,804
حرکت ملکولها 179 کیلو بایت SWF 15,565
بخار آب 195 کیلو بایت SWF 16,947
نیرو 153 کیلو بایت SWF 16,793
تعادل 166 کیلو بایت SWF 13,605
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 13,032
تشکیل فسیل 221 کیلو بایت SWF 26,358
زلزله 254 کیلو بایت SWF 31,126
مراحل رشد باکتری 209 کیلو بایت SWF 18,004
راه‌های انتقال بیماری 493 کیلو بایت SWF 25,308
زنجیره غذایی 2 226 کیلو بایت SWF 24,791
عوامل کاهش وافزایش جمعیت 229 کیلو بایت SWF 24,009

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد