انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تجزیه نور توسط منشور 59 کیلو بایت SWF 10,532
شکست نور 31 کیلو بایت SWF 9,989
بازتاب نور 55 کیلو بایت SWF 11,410
تشکیل سایه 71 کیلو بایت SWF 13,836
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 11,350
کاربرد عدسی وآینه ها 148 کیلو بایت SWF 24,551
موج الکترومغناطیسی 74 کیلو بایت SWF 11,379
پرتو اشیاء 74 کیلو بایت SWF 8,124
حل شدن 74 کیلو بایت SWF 14,053
حرکت ملکولها 179 کیلو بایت SWF 15,860
بخار آب 195 کیلو بایت SWF 17,327
نیرو 153 کیلو بایت SWF 17,082
تعادل 166 کیلو بایت SWF 14,034
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 13,320
تشکیل فسیل 221 کیلو بایت SWF 26,660
زلزله 254 کیلو بایت SWF 31,437
مراحل رشد باکتری 209 کیلو بایت SWF 18,405
راه‌های انتقال بیماری 493 کیلو بایت SWF 25,714
زنجیره غذایی 2 226 کیلو بایت SWF 25,172
عوامل کاهش وافزایش جمعیت 229 کیلو بایت SWF 24,262

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد