انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تجزیه نور توسط منشور 59 کیلو بایت SWF 10,169
شکست نور 31 کیلو بایت SWF 9,533
بازتاب نور 55 کیلو بایت SWF 10,968
تشکیل سایه 71 کیلو بایت SWF 13,319
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 10,833
کاربرد عدسی وآینه ها 148 کیلو بایت SWF 24,023
موج الکترومغناطیسی 74 کیلو بایت SWF 10,884
پرتو اشیاء 74 کیلو بایت SWF 7,794
حل شدن 74 کیلو بایت SWF 13,686
حرکت ملکولها 179 کیلو بایت SWF 15,430
بخار آب 195 کیلو بایت SWF 16,805
نیرو 153 کیلو بایت SWF 16,669
تعادل 166 کیلو بایت SWF 13,486
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 12,924
تشکیل فسیل 221 کیلو بایت SWF 26,138
زلزله 254 کیلو بایت SWF 30,487
مراحل رشد باکتری 209 کیلو بایت SWF 17,878
راه‌های انتقال بیماری 493 کیلو بایت SWF 25,081
زنجیره غذایی 2 226 کیلو بایت SWF 24,599
عوامل کاهش وافزایش جمعیت 229 کیلو بایت SWF 23,903

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد