انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تجزیه نور توسط منشور 59 کیلو بایت SWF 10,403
شکست نور 31 کیلو بایت SWF 9,856
بازتاب نور 55 کیلو بایت SWF 11,281
تشکیل سایه 71 کیلو بایت SWF 13,721
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 11,193
کاربرد عدسی وآینه ها 148 کیلو بایت SWF 24,411
موج الکترومغناطیسی 74 کیلو بایت SWF 11,230
پرتو اشیاء 74 کیلو بایت SWF 8,017
حل شدن 74 کیلو بایت SWF 13,918
حرکت ملکولها 179 کیلو بایت SWF 15,716
بخار آب 195 کیلو بایت SWF 17,146
نیرو 153 کیلو بایت SWF 16,945
تعادل 166 کیلو بایت SWF 13,843
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 13,185
تشکیل فسیل 221 کیلو بایت SWF 26,508
زلزله 254 کیلو بایت SWF 31,270
مراحل رشد باکتری 209 کیلو بایت SWF 18,176
راه‌های انتقال بیماری 493 کیلو بایت SWF 25,550
زنجیره غذایی 2 226 کیلو بایت SWF 25,042
عوامل کاهش وافزایش جمعیت 229 کیلو بایت SWF 24,122

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد