سال نهم

هم‌نشین

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,973 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

باغبان نیک‌اندیش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,445 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مثل آینه، کار و شایستگی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,570 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پرواز

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,470 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عجایب صنع حق‌تعالی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,010 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سفر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,533 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,174 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ستایش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,221 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کتاب گویای فارسی، پایه نهم (مقدمه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,357 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کتاب گویای فارسی، پایه نهم (تیتراژ)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,375 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد