فارسی نهم (دوره اول متوسطه)

نیایش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,726 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دو نقاش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
16,201 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شازده کوچولو

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
41,809 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آرزو

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,024 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بود قدر تو افزون از ملائک

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,316 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پیدای پنهان

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
22,896 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنای غریبان، میلاد گل

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,800 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سیرت سلیمان

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,224 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پیام‌آور رحمت

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,272 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دروازه‌ای به آسمان

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
13,352 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد