انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جمع بردارها به روش مثلثی 61 کیلو بایت SWF 2,809
قرینه بردارها 61 کیلو بایت SWF 2,868
جمع بردارها به روش انجمنی 61 کیلو بایت SWF 2,687
تجزیه بردار به مؤلفه‌های افقی و عمودی 61 کیلو بایت SWF 1,303
ضرب خارجی 61 کیلو بایت SWF 1,358
تعیین قطب آهن‌ربا 61 کیلو بایت SWF 1,827
مختصات نقطه در فضا 61 کیلو بایت SWF 1,403
امواج ساکن 61 کیلو بایت SWF 1,475
تغییر فاز در انتشار امواج (1) 61 کیلو بایت SWF 1,168
تغییر فاز در انتشار امواج (2) 61 کیلو بایت SWF 1,171
پرتاب گلوله (1) 61 کیلو بایت SWF 1,458
سؤالات درس سفر شکفتن (1) 61 کیلو بایت SWF 819
سؤالات درس قلم سحرآمیز (2) 61 کیلو بایت SWF 835
سؤالات درس شیر حق (2) 61 کیلو بایت SWF 842
سؤالات درس شیر حق (4) 61 کیلو بایت SWF 809
سؤالات درس یاد حسین(ع) (3) 61 کیلو بایت SWF 877
درس دهم، جلسه چهارم، سوره هود، آیه 1 61 کیلو بایت SWF 1,232
شکست نور 1 62 کیلو بایت SWF 5,583
شکست نور2 62 کیلو بایت SWF 5,293
کد مقاومت 62 کیلو بایت SWF 5,494

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد