انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
excel: ایجاد کارنامه (2) 5,129 کیلو بایت SWF 1,166
درس هفتم (question 9) 5,147 کیلو بایت SWF 2,337
نسبت و تناسب (2) 5,148 کیلو بایت SWF 4,299
درس هفتم: عزیر زنده می‌شود 5,195 کیلو بایت SWF 1,322
درس چهارم (question 9) 5,265 کیلو بایت SWF 983
آفریدگار زیبایی 5,336 کیلو بایت SWF 1,148
سوره حمد 5,584 کیلو بایت SWF 1,750
آقا مهدی 5,595 کیلو بایت SWF 874
قدم یازدهم 5,746 کیلو بایت SWF 1,087
نوجوان باهوش 5,747 کیلو بایت SWF 837
excel: معرفی و محاسبات ساده (1) 5,814 کیلو بایت SWF 1,054
باغچه اطفال 5,862 کیلو بایت SWF 1,274
تولید فیلم کوتاه: برنامه (2) movie maker 6,015 کیلو بایت SWF 1,443
excel: ایجاد جدول (2) 6,145 کیلو بایت SWF 1,021
جوانه و سنگ (1) 6,224 کیلو بایت SWF 884
کارت اعتباری 6,279 کیلو بایت SWF 1,432
در جست‌و‌جو 6,591 کیلو بایت SWF 1,150
تولید فیلم کوتاه: برنامه (1) movie maker 6,596 کیلو بایت SWF 1,464
انتظار 6,669 کیلو بایت SWF 1,008
حلقه رشد در گیاهان 6,685 کیلو بایت SWF 2,660

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد