انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 5,627
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,760
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 4,054
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 3,445
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 6,646
الگویابی (3) 24 کیلو بایت SWF 1,209
جمع اعداد (80) 24 کیلو بایت SWF 1,181
شکل‌سازی با اشکال هندسی (1) 24 کیلو بایت SWF 1,419
شمارش اعداد (6) 24 کیلو بایت SWF 1,235
درس دوم (question 2) 24 کیلو بایت SWF 872
درس دوم (question 8) 24 کیلو بایت SWF 958
درس هفتم (question 4) 24 کیلو بایت SWF 1,155
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره حشر، آیه 24 24 کیلو بایت SWF 861
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 854
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 1,062
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 8,158
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,492
شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی 23 کیلو بایت SWF 6,317
شمارش سه‌تایی 23 کیلو بایت SWF 1,195
درس سوم (question 6) 23 کیلو بایت SWF 915

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد