انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء 360 کیلو بایت SWF 8,166
تشکیل ابر کونولوس 1,389 کیلو بایت SWF 8,170
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش 45 کیلو بایت SWF 8,170
پرتو اشیاء 74 کیلو بایت SWF 8,185
نمادهای ریاضی 299 کیلو بایت SWF 8,194
واکنش اسید و باز 55 کیلو بایت SWF 8,203
انواع اوربیتال 216 کیلو بایت SWF 8,216
مونتاژ سلاح کلاشینکوف 530 کیلو بایت SWF 8,233
بازتاب در آینه تخت 70 کیلو بایت SWF 8,246
سطح شیبدار 119 کیلو بایت SWF 8,342
جمع دو رقمی 161 کیلو بایت SWF 8,413
شناسایی اعداد 114 کیلو بایت SWF 8,424
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 8,492
جداول ریاضی 140 کیلو بایت SWF 8,645
آموزش اعداد 189 کیلو بایت SWF 8,677
تغییر شیمیایی 93 کیلو بایت SWF 8,690
نیروی تکیه گاه 110 کیلو بایت SWF 8,853
آشنایی با علامت کوچک‌تر، بزرگ‌تر و مساوی 370 کیلو بایت SWF 8,919
ساختار ترکیبات آلی 55 کیلو بایت SWF 9,061
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 9,064

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد