انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
چگونگی محاسبه و ثبت شدت زلزله 568 کیلو بایت SWF 6,780
ریشه مربع کامل 49 کیلو بایت SWF 6,806
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,829
جمع‌کننده دو عدد یک بیتی 80 کیلو بایت SWF 6,911
محور اعداد 106 کیلو بایت SWF 6,984
نسبت و تناسب (3) 848 کیلو بایت SWF 6,998
درس اول: تلاوت آیات 12 تا 16 سوره لقمان 1,945 کیلو بایت SWF 7,051
شمارش داده ها وحل مساله 123 کیلو بایت SWF 7,085
آموزش اعداد 154 کیلو بایت SWF 7,122
آزمایش فارادی 91 کیلو بایت SWF 7,157
اثر تغییر دما بر تعادل 96 کیلو بایت SWF 7,160
اختلاف فاز و زاویه در امواج سینوسی 37 کیلو بایت SWF 7,199
دماسنج 33 کیلو بایت SWF 7,209
تغییر شیمیایی و توسط گاز 158 کیلو بایت SWF 7,259
جریان متناوب و مقاومت خازن القاگر 161 کیلو بایت SWF 7,264
تغییر شیمیایی و گرما 160 کیلو بایت SWF 7,321
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 7,378
عوامل موثر بر ظرفیت خازن 51 کیلو بایت SWF 7,394
شمارش 190 کیلو بایت SWF 7,421
تغییر شیمیایی 54 کیلو بایت SWF 7,447

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد