انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
استفاده از حس چشایی 294 کیلو بایت SWF 2,602
تعادل 166 کیلو بایت SWF 14,082
درس اول (question 1) 93 کیلو بایت SWF 1,401
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,933
1- اشکال هندسی 131 کیلو بایت SWF 2,071
1- جای خالی 291 کیلو بایت SWF 1,474
1- حرکت بار در میدان مغناطیسی 88 کیلو بایت SWF 1,488
1- شمارش و شناخت اعداد 122 کیلو بایت SWF 1,731
1- صفات 326 کیلو بایت SWF 1,489
1- مرتب کردن جملات 299 کیلو بایت SWF 1,493
1- معنی کلمات 304 کیلو بایت SWF 1,501
1- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 140 کیلو بایت SWF 1,567
2- اشکال هندسی 280 کیلو بایت SWF 2,100
2- جای خالی 323 کیلو بایت SWF 1,583
2- حرکت بار در میدان مغناطیسی 106 کیلو بایت SWF 1,442
2- شمارش و شناخت اعداد 137 کیلو بایت SWF 1,656
2- صفات 317 کیلو بایت SWF 1,484
2- مرتب کردن جملات 319 کیلو بایت SWF 1,356
2- معنی کلمات 301 کیلو بایت SWF 1,621
2- میدان الکتریکی اطراف بارها و برآیند آن 76 کیلو بایت SWF 1,740

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد