انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
انرژی خورشیدی 108 کیلو بایت SWF 1,334
انرژی خورشیدی 83 کیلو بایت SWF 5,903
انرژی درونی در فرایند هم دما 471 کیلو بایت SWF 2,866
انرژی صوتی 244 کیلو بایت SWF 1,923
انطباق دو نوسان 87 کیلو بایت SWF 1,183
انطباق دو پالس موج 65 کیلو بایت SWF 1,342
انعکاس و شکست نور 100 کیلو بایت SWF 1,349
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 12,702
انواع اوربیتال 216 کیلو بایت SWF 8,216
انواع بافت‌ها 264 کیلو بایت SWF 1,290
انواع برگ 387 کیلو بایت SWF 2,115
انواع حالات مدارات سری و موازی 14 کیلو بایت SWF 9,064
انواع حرکت در مولکول‌ها 1,680 کیلو بایت SWF 4,878
انواع ذوزنقه 330 کیلو بایت SWF 1,933
انواع روش‌های جمع برداری 91 کیلو بایت SWF 1,731
انواع زاویه 988 کیلو بایت SWF 1,545
انواع سنگ‌ها 244 کیلو بایت SWF 3,651
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,492
انواع ماشین‌ها 23 کیلو بایت SWF 8,158
انواع میکروسکوپ الکترونی 996 کیلو بایت SWF 1,748

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد