انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,812
کاربرد مغناطیس و جرثقیل 78 کیلو بایت SWF 1,745
کاربرد نسبت 608 کیلو بایت SWF 1,582
کارت اعتباری 6,279 کیلو بایت SWF 1,446
کارکرد آبگرمکن 132 کیلو بایت SWF 1,297
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 7,377
کامل کردن جملات 245 کیلو بایت SWF 2,107
کامل کردن جملات 1 220 کیلو بایت SWF 1,382
کامل کردن جملات 2 258 کیلو بایت SWF 1,309
کامل کردن جملات 3 219 کیلو بایت SWF 1,357
کامل کردن جملات 4 212 کیلو بایت SWF 1,209
کامل کردن جملات 5 214 کیلو بایت SWF 1,458
کامل کردن جملات 6 210 کیلو بایت SWF 1,445
کامل کردن جملات 7 221 کیلو بایت SWF 1,321
کامل کردن متن 132 کیلو بایت SWF 1,811
کامل کردن کلمات 1,125 کیلو بایت SWF 2,178
کامل کردن کلمات 445 کیلو بایت SWF 2,306
کاهش فشار بخار 1,025 کیلو بایت SWF 1,736
کتابخانه کلاس ما 425 کیلو بایت SWF 1,836
کد مقاومت 62 کیلو بایت SWF 5,501

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد