سال هشتم

سؤالات درس پرچمداران (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
73 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پرچمداران

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,959 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس قلم سحرآمیز (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
84 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس قلم سحرآمیز (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
64 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس قلم سحرآمیز (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
61 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس قلم سحرآمیز (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
279 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قلم سحرآمیز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4,126 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس نوجوان باهوش (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
83 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس نوجوان باهوش (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
62 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس نوجوان باهوش (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
54 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد