سال هشتم

سؤالات درس نوجوان باهوش (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
62 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نوجوان باهوش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5,747 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آقا مهدی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5,595 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خودشناسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,643 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اهداف فصل سوم فارسی پایه هشتم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
16 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس آزادگی (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
83 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس آزادگی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
82 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس آزادگی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
62 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس آزادگی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
163 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزادگی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,802 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد