سال هشتم

شوق آموختن (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,717 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شوق آموختن (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
7,197 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خودشناسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,675 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اهداف فصل پنجم فارسی پایه هشتم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
16 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس یاد حسین(ع) (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
72 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس یاد حسین(ع) (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
84 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس یاد حسین(ع) (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
61 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس یاد حسین(ع) (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
82 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس یاد حسین(ع) (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
54 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

یاد حسین (ع)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,956 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد