رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کتاب گویای فارسی پنجم ابتدایی (مقدمه) فایل صوتی 1,128
کتاب گویای فارسی پنجم ابتدایی (تیتراژ) فایل صوتی 1,181
مرد جوان و خیاط حیله‌گر فیلم 5,726
شهر آفتاب فیلم 3,313
بالاتر از سیاهی فیلم 1,889
ترانه‌های خاله ستاره (ستاره) فیلم 3,673
بهتر از سیب فیلم 2,697
نیایش فایل صوتی 13,810
ستاره روشن فایل صوتی 6,990
به گیتی به از راستی فایل صوتی 11,990
کتابخوانی فایل صوتی 4,870
افلاطون و مرد جاهل فایل صوتی 7,136
میوه هنر فایل صوتی 10,302
حماسه هرمز فایل صوتی 60,066
وطن فایل صوتی 6,817
دریاقلی فایل صوتی 5,704
علم و عمل فایل صوتی 3,580
ای وطن فایل صوتی 6,382
بوعلی و بهمنیار فایل صوتی 3,930
درخت علم فایل صوتی 3,276

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد