خوانداری پنجم ابتدایی

دو برادر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
15,141 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راز

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
16,573 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

صدای سکه

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
12,701 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پرواز روباه

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
16,726 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کرم شبتاب

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,517 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیایش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,421 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جوان و راهزن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,882 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

همه چیز را همگان دانند

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
12,618 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کار و تلاش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,956 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چشمه و سنگ

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,049 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد