رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 1,365
مثل انیمیشن 1,126
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 1,555
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,173
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 659
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 616
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 610
مدرسه هوشمند انیمیشن 725
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 616
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 627
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 507
پرسشگری انیمیشن 644
خرد و دانش انیمیشن 495
کارت اعتباری انیمیشن 446
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 433
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 509
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 546
شیر و موش انیمیشن 659
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 504
ادب از که آموختی انیمیشن 545

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد