رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 1,701
مثل انیمیشن 1,360
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 1,807
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,432
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 893
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 816
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 812
مدرسه هوشمند انیمیشن 941
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 827
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 819
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 679
پرسشگری انیمیشن 847
خرد و دانش انیمیشن 701
کارت اعتباری انیمیشن 629
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 604
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 696
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 730
شیر و موش انیمیشن 878
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 668
ادب از که آموختی انیمیشن 760

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد