رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 1,527
مثل انیمیشن 1,235
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 1,690
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,308
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 768
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 717
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 707
مدرسه هوشمند انیمیشن 825
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 719
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 713
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 592
پرسشگری انیمیشن 741
خرد و دانش انیمیشن 607
کارت اعتباری انیمیشن 520
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 511
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 597
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 633
شیر و موش انیمیشن 762
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 579
ادب از که آموختی انیمیشن 636

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد