رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 1,278
مثل انیمیشن 1,039
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 1,475
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,067
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 594
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 561
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 564
مدرسه هوشمند انیمیشن 660
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 547
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 549
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 441
پرسشگری انیمیشن 565
خرد و دانش انیمیشن 414
کارت اعتباری انیمیشن 397
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 376
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 460
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 490
شیر و موش انیمیشن 596
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 448
ادب از که آموختی انیمیشن 481

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد