رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 1,869
مثل انیمیشن 1,470
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 1,993
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,556
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 1,022
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 904
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 911
مدرسه هوشمند انیمیشن 1,139
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 921
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 904
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 758
پرسشگری انیمیشن 938
خرد و دانش انیمیشن 777
کارت اعتباری انیمیشن 729
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 678
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 761
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 806
شیر و موش انیمیشن 984
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 749
ادب از که آموختی انیمیشن 865

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد