رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 1,677
مثل انیمیشن 1,340
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 1,789
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,419
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 879
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 803
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 796
مدرسه هوشمند انیمیشن 927
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 811
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 804
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 668
پرسشگری انیمیشن 833
خرد و دانش انیمیشن 686
کارت اعتباری انیمیشن 614
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 590
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 681
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 715
شیر و موش انیمیشن 859
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 652
ادب از که آموختی انیمیشن 742

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد