رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 1,552
مثل انیمیشن 1,257
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 1,708
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,339
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 791
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 738
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 732
مدرسه هوشمند انیمیشن 848
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 744
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 732
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 619
پرسشگری انیمیشن 762
خرد و دانش انیمیشن 631
کارت اعتباری انیمیشن 545
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 530
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 614
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 653
شیر و موش انیمیشن 782
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 596
ادب از که آموختی انیمیشن 659

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد