رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 1,139
مثل انیمیشن 971
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 1,411
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,011
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 543
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 514
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 517
مدرسه هوشمند انیمیشن 600
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 487
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 492
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 392
پرسشگری انیمیشن 517
خرد و دانش انیمیشن 365
کارت اعتباری انیمیشن 365
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 331
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 414
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 450
شیر و موش انیمیشن 554
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 409
ادب از که آموختی انیمیشن 430

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد