رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 1,964
مثل انیمیشن 1,514
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 2,037
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,586
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 1,050
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 935
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 940
مدرسه هوشمند انیمیشن 1,169
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 945
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 935
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 782
پرسشگری انیمیشن 969
خرد و دانش انیمیشن 806
کارت اعتباری انیمیشن 772
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 715
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 784
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 836
شیر و موش انیمیشن 1,024
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 772
ادب از که آموختی انیمیشن 925

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد