رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 2,145
مثل انیمیشن 1,664
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 2,234
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,739
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 1,218
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 1,040
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 1,041
مدرسه هوشمند انیمیشن 1,370
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 1,052
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 1,046
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 873
پرسشگری انیمیشن 1,061
خرد و دانش انیمیشن 922
کارت اعتباری انیمیشن 890
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 807
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 881
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 925
شیر و موش انیمیشن 1,145
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 885
ادب از که آموختی انیمیشن 1,039

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد