رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 1,098
مثل انیمیشن 936
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 1,374
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 985
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 513
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 487
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 494
مدرسه هوشمند انیمیشن 577
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 459
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 463
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 374
پرسشگری انیمیشن 496
خرد و دانش انیمیشن 344
کارت اعتباری انیمیشن 347
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 311
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 390
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 418
شیر و موش انیمیشن 529
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 385
ادب از که آموختی انیمیشن 403

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد