رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 1,434
مثل انیمیشن 1,170
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 1,621
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,243
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 705
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 662
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 659
مدرسه هوشمند انیمیشن 761
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 657
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 662
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 554
پرسشگری انیمیشن 692
خرد و دانش انیمیشن 546
کارت اعتباری انیمیشن 483
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 467
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 549
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 586
شیر و موش انیمیشن 705
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 539
ادب از که آموختی انیمیشن 586

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد