رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 2,050
مثل انیمیشن 1,586
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 2,128
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,655
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 1,118
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 981
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 979
مدرسه هوشمند انیمیشن 1,238
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 989
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 988
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 825
پرسشگری انیمیشن 1,011
خرد و دانش انیمیشن 869
کارت اعتباری انیمیشن 827
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 758
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 833
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 877
شیر و موش انیمیشن 1,085
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 815
ادب از که آموختی انیمیشن 981

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد