رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 1,764
مثل انیمیشن 1,400
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 1,852
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,456
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 919
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 840
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 837
مدرسه هوشمند انیمیشن 972
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 855
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 847
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 696
پرسشگری انیمیشن 873
خرد و دانش انیمیشن 715
کارت اعتباری انیمیشن 645
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 621
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 713
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 745
شیر و موش انیمیشن 913
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 699
ادب از که آموختی انیمیشن 787

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد