رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 1,396
مثل انیمیشن 1,152
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 1,590
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,217
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 685
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 642
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 643
مدرسه هوشمند انیمیشن 746
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 639
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 643
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 534
پرسشگری انیمیشن 674
خرد و دانش انیمیشن 527
کارت اعتباری انیمیشن 469
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 450
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 529
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 566
شیر و موش انیمیشن 685
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 524
ادب از که آموختی انیمیشن 567

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد