رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 1,179
مثل انیمیشن 997
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 1,440
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,037
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 569
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 540
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 542
مدرسه هوشمند انیمیشن 632
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 515
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 521
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 414
پرسشگری انیمیشن 541
خرد و دانش انیمیشن 389
کارت اعتباری انیمیشن 382
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 352
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 435
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 472
شیر و موش انیمیشن 572
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 431
ادب از که آموختی انیمیشن 455

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد