رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 1,579
مثل انیمیشن 1,280
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 1,728
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,368
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 816
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 758
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 752
مدرسه هوشمند انیمیشن 873
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 764
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 758
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 635
پرسشگری انیمیشن 783
خرد و دانش انیمیشن 649
کارت اعتباری انیمیشن 567
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 551
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 637
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 673
شیر و موش انیمیشن 807
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 614
ادب از که آموختی انیمیشن 685

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد