رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 2,013
مثل انیمیشن 1,551
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 2,081
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,616
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 1,078
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 957
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 955
مدرسه هوشمند انیمیشن 1,195
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 965
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 958
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 804
پرسشگری انیمیشن 986
خرد و دانش انیمیشن 827
کارت اعتباری انیمیشن 799
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 733
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 808
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 857
شیر و موش انیمیشن 1,049
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 792
ادب از که آموختی انیمیشن 949

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد