رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 2,645
مثل انیمیشن 2,071
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 2,537
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 2,051
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 1,664
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 1,319
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 1,521
مدرسه هوشمند انیمیشن 1,689
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 1,439
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 1,388
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 1,234
پرسشگری انیمیشن 1,405
خرد و دانش انیمیشن 1,240
کارت اعتباری انیمیشن 1,239
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 1,026
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 1,114
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 1,185
شیر و موش انیمیشن 1,663
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 1,143
ادب از که آموختی انیمیشن 1,387

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد