رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 1,838
مثل انیمیشن 1,440
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 1,961
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,526
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 994
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 870
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 882
مدرسه هوشمند انیمیشن 1,108
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 889
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 880
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 724
پرسشگری انیمیشن 914
خرد و دانش انیمیشن 747
کارت اعتباری انیمیشن 692
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 646
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 737
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 773
شیر و موش انیمیشن 950
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 728
ادب از که آموختی انیمیشن 825

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد