رسانه هایی با موضوع خوانداری

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیایش انیمیشن 2,363
مثل انیمیشن 1,808
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) انیمیشن 2,386
سؤالات درس مدرسه هوشمند (4) انیمیشن 1,862
سؤالات درس مدرسه هوشمند (3) انیمیشن 1,344
سؤالات درس مدرسه هوشمند (2) انیمیشن 1,140
سؤالات درس مدرسه هوشمند (1) انیمیشن 1,175
مدرسه هوشمند انیمیشن 1,518
سؤالات درس پرسشگری (3) انیمیشن 1,228
سؤالات درس پرسشگری (2) انیمیشن 1,160
سؤالات درس پرسشگری (1) انیمیشن 976
پرسشگری انیمیشن 1,186
خرد و دانش انیمیشن 1,038
کارت اعتباری انیمیشن 1,003
سؤالات درس شیر و موش (3) انیمیشن 901
سؤالات درس شیر و موش (2) انیمیشن 1,001
سؤالات درس شیر و موش (1) انیمیشن 1,044
شیر و موش انیمیشن 1,302
سؤالات درس ادب از که آموختی انیمیشن 991
ادب از که آموختی انیمیشن 1,159

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد