زلزله

نکات مهم ایمنی در ساخت و ساز

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,317 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

نکات مهم ایمنی در زلزله

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,770 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

زمین مناسب

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,795 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

چیدمان وسایل منزل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
24,170 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد

زلزله در کلاس

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
13,258 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
ندارد
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد