فارسی

خوب جهان را ببین

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4,668 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس پیش از این‌ها (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
56 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس پیش از این‌ها (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
68 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس پیش از این‌ها (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
64 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس پیش از این‌ها (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
84 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پیش از این‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,779 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

صورتگر ماهر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,099 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیایش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,726 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دو نقاش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
16,201 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شازده کوچولو

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
41,809 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد