فارسی

ارمغان ایران

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5,047 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

به نام خدایی که جان آفرید

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,369 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جوانه و سنگ (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4,619 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جوانه و سنگ (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
6,224 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

به خدا چه بگویم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,291 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اهداف فصل اول فارسی هشتم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
17 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس خوب جهان را ببین (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
85 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس خوب جهان را ببین (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
63 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس خوب جهان را ببین (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
63 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس خوب جهان را ببین (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
56 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد