بسامد

مشخصات امواج متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
44 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
 -  - 

طول موج

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد