طول موج

ضربان، طول موج و فرکانس صوت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
293 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بازتاب امواج عرضی با طول متغیر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طیف الکترومغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
108 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طول موج

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
60 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد