زبان انگلیسی

درس اول (new words)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
586 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول (conversation)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
491 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم (listening، learning and writing)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,800 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد