DNA پلیمراز

همانندسازی DNA

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
26,053 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد