دفع مواد زائد

دفع مواد در گیاهان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,964 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جانوران مواد زائد نیتروژن‌دار را دفع می‌کنند

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,458 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد