سلف

آزمون سلف در مدار الکتریکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
120 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سلف در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبات مقاومت، خازن و سلف در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
273 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سلف و خازن در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
107 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شارژ سلف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
79 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سلف در جریان متناوب (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
76 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سلف در جریان متناوب (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
76 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خازن، سلف و مقاومت در جریان متناوب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد