مطالعات اجتماعی پایه هفتم

سازمان ملی استاندارد (4)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,648 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سازمان ملی استاندارد (3)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,667 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سازمان ملی استاندارد (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,003 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سازمان ملی استاندارد (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
32,618 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

استاندارد

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,945 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

استاندارد

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
26,261 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شجاعت

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
34,515 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

من حق دارم

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,976 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد