مطالعات اجتماعی پایه هفتم

موزه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,832 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفکیک و مدیریت پسماند

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
25,618 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ایستگاه پردازش و بازیافت پسماند

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,881 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پسماند و بازیافت

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
21,782 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بازیافت زباله‌های خاص

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
25,485 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

استاندارد

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,992 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سازمان ملی استاندارد (8)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,868 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سازمان ملی استاندارد (7)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,936 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سازمان ملی استاندارد (6)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,871 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سازمان ملی استاندارد (5)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,850 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد