فیزیک 2

پرتاب گلوله (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
61 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شتاب سطح شیب‌دار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
71 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

برآیند دو نیرو، روش متوازی‌الاضلاع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
71 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضریب اصطکاک ایستایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
219 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فشار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
278 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگالی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
90 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمودارهای جابجایی، سرعت و شتاب در حرکت یکنواخت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نوسان فنر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
87 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قانون بویل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
109 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل سرعت به شتاب و مساحت زیر نمودار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
62 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد