انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
جهت‌یابی 184 کیلو بایت SWF 5,849
شمارش 385 کیلو بایت SWF 5,842
عوامل موثر بر سرعت واکنش 25 کیلو بایت SWF 5,836
شمارش داده‌ها 117 کیلو بایت SWF 5,815
شناساگر 27 کیلو بایت SWF 5,788
تقسیم اعداد اعشاری به صورت ذهنی 273 کیلو بایت SWF 5,764
ماشین‌های ساده (پیچ، یک سطح شیب‌دار است) 403 کیلو بایت SWF 5,718
سلول های گالوانی zn - cu 6 کیلو بایت SWF 5,696
تابش جسم سیاه 152 کیلو بایت SWF 5,640
انرژی خورشیدی 83 کیلو بایت SWF 5,630
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,593
آشنایی با دسته‌های ده‌تایی 158 کیلو بایت SWF 5,588
واکنش فسفر سفید با اکسیژن 26 کیلو بایت SWF 5,564
آموزش اعداد 434 کیلو بایت SWF 5,506
شمارش و تناظر یک به یک 168 کیلو بایت SWF 5,500
شمارش و یادگیری اعداد 230 کیلو بایت SWF 5,498
جمع کوچک‌تر از 10 321 کیلو بایت SWF 5,484
جهت‌یابی 341 کیلو بایت SWF 5,459
چگونگی تولید موج متناوب سینوسی 41 کیلو بایت SWF 5,447
موج طولی 61 کیلو بایت SWF 5,444

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد