انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
پرچمداران 3,959 کیلو بایت SWF 534
مدرسه هوشمند 3,810 کیلو بایت SWF 1,208
پیش از این‌ها 3,779 کیلو بایت SWF 487
پرنده آزادی 3,740 کیلو بایت SWF 517
excel: معرفی و محاسبات ساده (2) 3,713 کیلو بایت SWF 590
بافت پیوندی 3,711 کیلو بایت SWF 1,144
درس هفتم (my address) 3,707 کیلو بایت SWF 581
مهمان شهر ما 3,661 کیلو بایت SWF 690
تبدیل کسر اعشاری و اعداد اعشاری به یکدیگر 3,657 کیلو بایت SWF 1,149
ویرایش تصویر: آشنایی با برنامه (2) paint 3,594 کیلو بایت SWF 737
سوره فلق 3,567 کیلو بایت SWF 1,263
کوچ پرستوها 3,520 کیلو بایت SWF 659
تغییرات بی‌نظمی در فرایند انحلال 3,495 کیلو بایت SWF 1,033
بافت اسکلرانشیم 3,352 کیلو بایت SWF 1,194
آن سوی پنجره 3,333 کیلو بایت SWF 832
ارزش علم 3,271 کیلو بایت SWF 612
هفت مروارید سرخ (بخش دوم) 3,189 کیلو بایت SWF 723
excel: ویرایش کاربرگ‌ها و خانه‌ها (1) 3,170 کیلو بایت SWF 597
درس هفتم (سؤال 1) 3,140 کیلو بایت SWF 516
گشتاور ژنراتوری و موتوری 3,130 کیلو بایت SWF 1,581

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد